Obrazem: Druhý komorní koncert ve 30. sezoně

Na druhém koncertě komorního cyklu PKF - Prague Philharmonia v Profesním domě se hrálo baroko. Komorní cyklus tedy pokračuje ve svém leitmotivu, jímž je česká hudba, a nezapomíná ani na skladatele méně známé. Vedle Triových sonát Jana Dismase Zelenky, který je přezdíván český Bach, zazněla dvě krásná díla, konkrétně Triová sonáta F dur pro hoboj, fagot a basso continuo Antona Zimmermanna a Triová sonáta D dur pro dvoje housle a basso continuo Antonína Reichenauera.

Foto: Ivan Malý