25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU

Orchestrální akademie PKF – dobrodružná, náročná, na celý život! 

Orchestrální akademie PKF – Prague Philharmonia vznikla v roce 2008 jako vůbec první projekt tohoto typu v České republice. Každý rok přivítá orchestr do své rodiny 12 až 14 mladých, talentovaných hudebníků. Těm pomáhají hráči PKF získat kvalitní orchestrální praxi a s entusiasmem jim předávají základy filosofie hry PKF: preciznost, smysl pro souhru a detail, uměleckou pokoru, přátelství a respekt.

Členové Orchestrální akademie se hned od počátku zapojují do uměleckých projektů PKF. Absolvují koncerty nejen v České republice, ale i v zahraničí, mají možnost vystoupit v komorních cyklech PKF a účastnit se nahrávacích projektů. 

Hned první ročník Orchestrální akademie se setkal s obrovskou vlnou zájmu. Již o rok později v roce 2009 se několik jejích členů zúčastnilo unikátního projektu YouTube Symphony Orchestra. Dva z nich – Jakub Fišer a Ondřej Martinovský – vystoupili pod vedením dirigenta M. Tilsona Thomase společně s dalšími devadesáti vybranými hudebníky z celého světa v newyorské Carnegie Hall.

Přijměte naši výzvu a staňte se členem Orchestrální akademie PKF! Více o podmínkách studia se dočtete níže v tomto článku. Těšíme se na Vás!

Komu je projekt určen 

Studentům středních a vysokých hudebních škol a absolventům, jejichž dosažené hudební vzdělání je završeno maturitou či absolutoriem středoškolské nebo vysokoškolské úrovně, z České republiky, států EU a dalších zemí ve věku od 18 do 30 let. Základem úspěšného konkurzu jsou umělecké předpoklady k působení v PKF – Prague Philharmonia nebo v jiném orchestru obdobných kvalit.  

Organizátor projektu 

Orchestrální akademie je organizována PKF – Prague Philharmonia, o.p.s.   

Lektoři

Jan Fišer – housle, Stanislav Svoboda – viola, Lukáš Pospíšil – violoncello, Pavel Klečka – kontrabas, Jiří Ševčík – flétna, Jan Souček – hoboj, Jindřich Pavliš – klarinet, Václav Fürbach – fagot, Zdeněk Vašina – lesní roh, Svatopluk Zaal – trubka, Stanislav Penk – pozoun, Ivan Hoznedr – bicí nástroje

Členové Orchestrální akademie 2019–2020

Michael Foršt — housle, Alena Kubátová — housle, Anna Masojídková — housle, Michaela Pondělíčková — housle, Eri Shimizu — viola, Vilém Petras — violoncello, Jakub Amcha — kontrabas, Barbora Haasová — flétna, Magdaléna Klárová — hoboj, Tereza Tourková — hoboj, Matouš Kopáček — klarinet, Adam Plšek — fagot, Kryštof Koska — lesní roh, Josef Pluhař — trubka, Veronika Lédlová — trombon, Blanka Šindelářová — bicí nástroje

Stipendium a další benefity

 

Stipendium
Členství v Orchestrální akademii PKF je ze strany studentů bezplatné; PKF hradí studentům školné a uděluje stipendium. V sezoně 2019–2020 činí celková výše stipendia jednoho studenta 40 000,- CZK / 10 měsíců (rozděleno do měsíčních plateb); PKF je oprávněna výši stipendia ze závažných důvodů změnit. Vyplácení stipendia je podmíněno aktivní účastí na kurzu a podmínkami PKF.

Další benefity
PKF může studentům nabídnout účast na studiovém natáčení; v takovém případě má student nárok na honorář. Honorována je také účast člena orchestrální akademie na jiných projektech PKF (např. koncerty abonentních cyklů K nebo S). Mimo rámec povinné orchestrální praxe a při naplnění uměleckého standardu může být člen akademie osloven k další spolupráci s PKF jako výpomoc.

PKF neposkytuje studentům orchestrální akademie ubytování v Praze, ani nehradí jakékoliv náklady s ním spojené či náklady na individuální dopravu do místa sídla PKF. Členství v akademii rovněž nezahrnuje nárok na volný vstup do prostor PKF, poskytnutí koncertního oděvu nebo finanční kompenzace za používání vlastního oděvu, poskytnutí nástroje či jeho součástí v majetku PKF (či Nadace PKF) nebo finanční kompenzace za používání nástroje vlastního.

Podmínky členství 

 

Kvalifikace
Do konkurzu se mohou přihlásit hudebníci z ČR, států EU a dalších zemí, kteří k 1. září v roce započetí kurzu dovršili 18. a nepřekročili 30. rok věku a jejichž dosažené hudební vzdělání je završeno maturitou či absolutoriem středoškolské nebo vysokoškolské úrovně v ČR nebo v zahraničí. PKF nezařizuje pobytové a jiné formality spojené s účastí umělce na kurzu. 

Výběrové řízení
Možnost působit v Orchestrální akademii PKF – Prague Philharmonia a získat roční stipendium mají uchazeči na základě konkurzu vyhlášeném PKF – Prague Philharmonia. O přijetí členů do Orchestrální akademie rozhoduje PKF. PKF není povinna místo, na nějž je konkurz vypsán, obsadit ani není povinna projekt OAPKF zrealizovat.  

Přihlášky
O konkurzech do dalšího ročníku informuje PKF - Prague Philharmonia na svém webu a Facebooku. Pro přihlášení do konkurzu do Orchestrální akademie není vydán formulář. 

Studium
Po dobu trvání kurzu procházejí studenti uceleným vzdělávacím programem, který zahrnuje 2x 45 minut měsíčně individuální výuku partů pod vedením koncertních mistrů a vedoucích hráčů PKF – Prague Philharmonia. Zároveň hráči absolvují orchestrální praxi ve formě umělecké účasti na projektech PKF – Prague Philharmonia na domácích pódiích a v zahraničí, na koncertech komorní a soudobé hudby, zapojují se do nahrávacích projektů a do řady dalších aktivit, jako jsou semináře se sólisty, dirigenty či jinými hostujícími mezinárodně uznávanými umělci. 

Ukončení členství
Kurz může být ze strany PKF ukončen, ukáže-li se nezájem studenta nebo vyjde-li najevo, že student nesplňuje umělecká kritéria PKF. Pokud uchazeč již kurz OAPKF absolvoval a pokud je vypsáno volné místo pro daný nástroj i na následující sezonu, může se přihlásit do výběrového řízení (maximálně může OA absolvovat třikrát). Omezením pro vstup do akademie také zůstává horní věkový limit.

Tajemník Orchestrální akademie PKF
Lucie Maloveská
T +420 222 221 088
maloveska@pkf.cz

za podpory
partneři
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner