27. koncertní sezona
PROLOMIT TICHO

Edukační projekt PKF – Prague Philharmonia pro studenty 10+

Filosofie projektu

  • Zprostředkování osobního kontaktu studentů a hráčů orchestru PKF – Prague Philharmonia
  • Aktivní zapojení dětí do setkání
  • Maximální prožitek a velká porce edukace 

Program setkání

  • Úvodní beseda o tom, co děti uslyší
  • Setkání s hráči orchestru a možnost seznámit se na blízko s hudebními nástroji, včetně možnosti si na ně zahrát
  • Účast na části zkoušky (dle dohody, doporučeno 30-40 minut), kdy děti sedí přímo v orchestru
  • Na závěr mají děti možnost se na cokoliv zeptat 

Kapacita jednoho setkání 25-30 studentů. Časové rozpětí setkání cca 8.30-10.15.
4–6 setkání ročně.

Kontakt pro rezervace
Martina Fabianová
T +420 224 267 644
fabianova@pkf.cz

Projekt je realizován za podpory a ve spolupráci s městskou částí Praha 8 a Kulturním domem Ládví.

12.10. 2020 ZOOMED-IN: HEROES - ZRUŠENO

Příběhy o hrdinech, bojovnících a revolucionářích fascinují lidstvo odnepaměti. Skladatelé v tomto případě nejsou výjimkou a hrdinské činy se tak staly inspirací mnohých skladeb. Velkolepost hrdinů se pak promítla i do hudby: vznikly kompozice bouřlivé, dramatické, plné energie a odhodlání. Naprosto vzorovým příkladem takové tvorby jsou díla Ludwiga van Beethovena. V našem programu se setkáme hned se dvěma skladbami, které jsou spojeny důležitými historickými osobnostmi – konkrétně s nizozemským hrdinou Egmontem a slavným Napoleonem Bonaparte.

S čím se seznámíte:Ludwig van Beethoven: Egmont, předehra ke Goethově tragédiiLudwig van Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur op. 55 „Eroica“

12.11. 2020 ZOOMED-IN: SYMPHONY - ZRUŠENO

Žánr symfonie má zcela zásadní místo v repertoáru každého orchestru a napsat skladbu tohoto žánru je pro skladatele často jednou z největších výzev jejich tvůrčího života. Co tedy vlastně symfonie je? Proč má v dějinách klasické hudby tak důležitou pozici? A jak to Gustav Mahler asi myslel, když řekl: „Symfonie je jako svět – musí obsáhnout úplně vše“? Odpověď budeme hledat u dvou z největších symfoniků: Ludwiga van Beethovena a Johannese Brahmse.

S čím se seznámíte:Ludwig van Beethoven: Fidelio, předehra k opeře op. 72Johannes Brahms: Symfonie č. 2 D dur op. 73

8.1. 2021 ZOOMED-IN: MYSTERY - ZRUŠENO

Nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že po koncertní síni je nejčastěji klasickou hudbu slyšet v kostele. Duchovní a hudební svět jsou však propojené ještě mnohem hlouběji a často spolu píšou velmi poutavé, tajemné příběhy. Obzvlášť zajímavá bývá historie děl psaných jako rekviem, tedy jako mše za zemřelé. Skrze Requiem od Antonína Dvořáka se proto podíváme i na jiná slavná díla tohoto typu a také odkryjeme záhadu šedého posla, který během psaní Requiem provázel Wolfganga Amadea Mozarta.

S čím se seznámíte:Antonín Dvořák: Requiem op. 89

17.3.2021 ZOOMED-IN: ANTONÍN DVOŘÁK

V tomto dílu se zaměříme na Antonína Dvořáka, skladatele, bez něhož by hudba v Česku rozhodně nebyla tím, čím je. Podobu české klasické hudby Dvořák nejenže výrazně ovlivnil, ale rovnou se zasloužil i o to, že získala uznání také v zahraničí. Obdiv si Dvořák vysloužil i v zámoří. Díky jeho pobytu v USA navíc vzniklo i jedno z jeho nejslavnějších děl, „Novosvětská“ symfonie. Právě na ní si ukážeme, jak skladatele cesta na nový kontinent ovlivnila a řekneme si i to, jaký nástroj zde hraje snad nejslavnější Dvořákovou melodii.

S čím se seznámíte: Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll op.95 „Z Nového světa“

10.6.2021 ZOOMED-IN: POLITICS

Jak politická situace ovlivňuje hudbu a skladatele? A jak můžou na společenské dění autoři reagovat? I těmito otázkami se budeme zabývat v posledním dílu Orchestru ZOOM – ostatně, celá tato sezona je v PKF – Prague Philharmonia věnována vztahu hudby a politiky. Příběh Ervína Schulhoffa nám přiblíží dopady totalitních režimů v 20. století, v Sedmé symfonii Antonína Dvořáka se zas možná dovíme, jak skladatel vnímal atmosféru v Praze koncem 19. století.

S čím se seznámíte:Ervín Schulhoff: Suita pro komorní orchestr op. 37Antonín Dvořák: Symfonie č. 7 d moll op. 70

Orchestr ZOOM se studenty gymnázia PORG 1. února 2018. Děti se setkaly s hudebním skladatelem Ondřejem Štochlem a prožily s námi vůbec první zkoušku na světovou premiéru jeho skladby JIN – nostalgie a naděje. Podívejte se na reportáž z akce odvysílanou v hlavních Událostech České televize.

za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner