25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU

13. ročník soutěže Talent Prahy 5 má své vítěze!

I. kategorie
1. cena Ondřej Toman klarinet (ZUŠ Na Popelce)
čestné uznání Manus Quinn trubka (ZUŠ Na Popelce)

II. kategorie
1. cena Veronika Čurdová harfa (ZUŠ Zbraslav)
čestné uznání Zora Kalinová zpěv (ZUŠ Zbraslav)

III. kategorie
1. cena Marek Sůva violoncello (Hudební fakulta AMU v Praze)
2. cena Nikola Valentová — klavír (Hudební fakulta AMU v Praze)
3. cena Petr Hamerský — violoncello (Konzervatoř Praha)
čestné uznání Jasmína Singhová housle (Konzervatoř Praha)

IV. kategorie
1. cena Besharmonie (Gymnázium Nad Kavalírkou)
čestné uznání Dětský pěvecký sbor Svítání (ZUŠ Štěfánikova)

Blahopřejeme!

Koncert vítězů ve čtvrtek 27. února 2020 od 19 hodin v Národním domě na Smíchově

Vstup volný

Účinkují:
PKF — Prague Philharmonia
Leoš Svárovský — dirigent
Dětský pěvecký sbor Svítání
Besharmonie

Studenti ZUŠ Na Popelce, ZUŠ Zbraslav, ZUŠ Štefánikova, Hudební fakulty AMU v Praze, Gymnázia Nad Kavalírkou a zahraniční hosté

Program:
VADIM PETROV
Bílá peřinka
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
Variace na rokokové téma pro violoncello a orchestr op. 33
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Koncert pro harfu a smyčce B dur op. 4, č. 6
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Koncert pro klarinet a orchestr A dur KV 622
JOSEPH HAYDN
Koncert pro klavír a orchestr D dur Hob.XVIII/11
ANTONÍN DVOŘÁK
Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53
CARL MARIA VON WEBER
Concertino pro klarinet a orchestr Es dur op. 26
JEAN-BAPTISTE BRÉVAL
Concertino č. 1 F dur
ZDENĚK LUKÁŠ
Rembrandt
GUNAR ERIKSON
Bliv kvar hos oss
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Mesiáš HWV 56, část 2 č. 44 „Hallelujah“

Co je to Talent Prahy 5?

Soutěž, která sleduje zájem o hodnotnou hudbu a umělecké výkony mladých hudebních amatérů a těm nejlepším umožňuje veřejnou koncertní prezentaci svého umění s podporou profesionálních hudebních umělců. Soutěž je určena zájemcům z oblasti klasické hudby, v pěvecké kategorii i interpretům muzikálových písní a pěveckým sborům.  

Kdo se může soutěže zúčastnit?

 • Žáci základních uměleckých škol a soukromých učitelů hudby, bydlících či působících na území MČ Praha 5, 13 a 16.
 • Žáci základních uměleckých škol a soukromých učitelů hudby, kteří bydlí, studují či pracují na území MČ Praha 5, 13 a 16, i když navštěvují základní umělecké školy nebo soukromé učitele hudby mimo území těchto městských částí.
 • Žáci, kteří nebydlí na území MČ Praha 5, 13 a 16, ani zde nejsou vyučováni hudbě, ale aktivně zde působí např. jako členové hudebních souborů.
 • Soutěže se mohou zúčastnit společně dva i více žáků, kteří si pro vystoupení připraví koncertní skladbu pro dva nebo více sólových hráčů s orchestrálním doprovodem.
 • Soutěže se mohou zúčastnit neprofesionální pěvecké sbory, které mají své sídlo či pobočku na území MČ Praha 5, 13 a 16.
 • Věk účastníků je nejvýše 26 let (ke dni přehrávky soutěžících). Nevztahuje se na pěvecké sbory.
 • Absolutní vítěz a laureáti prvních cen soutěže se mohou soutěže opět zúčastnit nejdříve po třech letech od doby získání tohoto titulu.
 • Soutěž není určena pro studenty hudebních konzervatoří či jiných vyšších odborných hudebních škol a vysokých uměleckých škol, vyjma speciální kategorie Mimořádný talent, viz kategorie. 

Kategorie

I. kategorie: Soutěžící do 15 let.
II. kategorie:Soutěžící nad 15 let do 26 let.
III. kategorie: Studenti hudebních konzervatoří, jiných vyšších odborných hudebních škol či vysokých hudebních škol ve speciální kategorii „Mimořádný talent“. Tato kategorie je vypsána s omezením jednoho postupujícího s právem účasti na závěrečném koncertu.
IV. kategorie: Pěvecké sbory

Přihlášky

Vyplněné přihlášky zašlou zájemci o účast do 31. října 2020 (za žáky ZUŠ zašle ředitel školy) na přiloženém formuláři na adresu PKF – Prague Philharmonia, o.p.s., KD Ládví, Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8.

 • Jedna ZUŠ může přihlásit maximálně čtyři žáky (nástroj, případně pěvecká kategorie nejsou limitovány; nevztahuje se na pěvecké sbory)
 • Soutěžící si připraví jednu až dvě věty koncertu pro sólový nástroj a orchestr, či koncertní skladby, u pěveckých kategorií jednu až dvě árie
 • V kategorii pěveckých sborů jsou vždy dvě soutěžní skladby a capella

Termín pro zaslání přihlášek do 14. ročníku: 31. října 2020

Termín soutěže: bude upřesněn

Přihláška 2020 ke stažení (CZ, *.docx)

Application form 2020 (EN, *.docx)

Repertoár

Obsazení vybraných skladeb musí být maximálně do velikosti orchestru PKF – Prague Philharmonia, tedy:  8 prvních houslí, 6 druhých houslí, 5 viol, 4 violoncella, 3 kontrabasy, 2 flétny, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty, 2 lesní rohy, 2 trubky, 1 trombón, tympány 

Přehrávka soutěžících

Účast na přehrávce může být ze závažných důvodů nahrazena nahrávkou. Přehrávky se takový soutěžící zúčastní v náhradním termínu. Kvalitu jeho výkonu posoudí předseda poroty Leoš Svárovský. 

Porota

Prof. MgA. Leoš Svárovský – dirigent, předseda poroty, Bc. Lukáš Herold – místostarosta MČ Praha 5, JUDr. Kateřina Kalistová - ředitelka PKF-Prague Philharmonia, PhDr. Ludvík Kašpárek - muzikolog, PhDr. Hana Jarolímková - muzikoložka, hudební publicistka a redaktorka, PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová, zastupitelka MČ Praha 5

Tajemník soutěže:
Marek Pospíšil
+420 603 581 028
pospisil@pkf.cz

Ohlédnutí za Talentem Prahy 5 v roce 2019

za podpory
partneři
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner