25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU

Výsledková listina 12. ročníku soutěže Talent Prahy 5 

1. kategorie

1. místo 
Klára Klánská — housle, FZŠ Drtinova 

2. místo 
Ayan Ashumova — klavír, FZUŠ Hudební a taneční fakulty AMU v Praze
Johana Kubátová — kytara, ZUŠ Zbraslav 

3. místo
Ema Martincová hoboj, ZUŠ Štefánikova

Čestné uznání
Julia Heczková a Jana Šilerová flétny, FZUŠ Hudební a taneční fakulty AMU v Praze
Elisabeth Gedevanisvili klavír, International School of Prague
Marie Sládková klavír, ZUŠ Štefánikova
Manus Quinn trubka, ZUŠ Na Popelce  

2. kategorie

1. místo
Jakub William Gráf violoncello, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy  

3. kategorie

1. místo
Karolína Žáková — violoncello, Pražská konzervatoř

Co je to Talent Prahy 5?

Soutěž, která sleduje zájem o hodnotnou hudbu a umělecké výkony mladých hudebních amatérů a těm nejlepším umožňuje veřejnou koncertní prezentaci svého umění s podporou profesionálních hudebních umělců. Soutěž je určena zájemcům z oblasti klasické hudby, v pěvecké kategorii i interpretům muzikálových písní a pěveckým sborům.  

Termín pro zaslání přihlášek do 13. ročníku: 31. říjen 2019
Termín soutěže: bude upřesněn

Kdo se může soutěže zúčastnit?

 • Žáci základních uměleckých škol a soukromých učitelů hudby, bydlících či působících na území MČ Praha 5, 13 a 16.
 • Žáci základních uměleckých škol a soukromých učitelů hudby, kteří bydlí, studují či pracují na území MČ Praha 5, 13 a 16, i když navštěvují základní umělecké školy nebo soukromé učitele hudby mimo území těchto městských částí.
 • Žáci, kteří nebydlí na území MČ Praha 5, 13 a 16, ani zde nejsou vyučováni hudbě, ale aktivně zde působí např. jako členové hudebních souborů.
 • Soutěže se mohou zúčastnit společně dva i více žáků, kteří si pro vystoupení připraví koncertní skladbu pro dva nebo více sólových hráčů s orchestrálním doprovodem.
 • Soutěže se mohou zúčastnit neprofesionální pěvecké sbory, které mají své sídlo či pobočku na území MČ Praha 5, 13 a 16.
 • Věk účastníků je nejvýše 26 let (ke dni přehrávky soutěžících). Nevztahuje se na pěvecké sbory.
 • Absolutní vítěz a laureáti prvních cen soutěže se mohou soutěže opět zúčastnit nejdříve po třech letech od doby získání tohoto titulu.
 • Soutěž není určena pro studenty hudebních konzervatoří či jiných vyšších odborných hudebních škol a vysokých uměleckých škol, vyjma speciální kategorie Mimořádný talent, viz kategorie. 

Kategorie

I. kategorie: Soutěžící do 15 let.
II. kategorie:Soutěžící nad 15 let do 26 let.
III. kategorie: Studenti hudebních konzervatoří, jiných vyšších odborných hudebních škol či vysokých hudebních škol ve speciální kategorii „Mimořádný talent“. Tato kategorie je vypsána s omezením jednoho postupujícího s právem účasti na závěrečném koncertu.
IV. kategorie: Pěvecké sbory

Přihlášky

Vyplněné přihlášky zašlou zájemci o účast do 31. října 2019 (za žáky ZUŠ zašle ředitel školy) na přiloženém formuláři na adresu PKF – Prague Philharmonia, o.p.s., KD Ládví, Burešova (Binarova) 1661/2, 18200, Praha 8.

 • Jedna ZUŠ může přihlásit maximálně čtyři žáky (nástroj, případně pěvecká kategorie nejsou limitovány; nevztahuje se na pěvecké sbory)
 • Soutěžící si připraví jednu až dvě věty koncertu pro sólový nástroj a orchestr, či koncertní skladby, u pěveckých kategorií jednu až dvě árie
 • V kategorii pěveckých sborů jsou vždy dvě soutěžní skladby a capella

Termín pro zaslání přihlášek: 31. října 2019
přihláška zatím není k dispozici

Repertoár

Obsazení vybraných skladeb musí být maximálně do velikosti orchestru PKF – Prague Philharmonia, tedy:  8 prvních houslí, 6 druhých houslí, 5 viol, 4 violoncella, 3 kontrabasy, 2 flétny, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty, 2 lesní rohy, 2 trubky, 1 trombón, tympány 

Přehrávka soutěžících

Termín, místo a čas přehrávky 2019 bude upřesněn. Účast na přehrávce může být ze závažných důvodů nahrazena nahrávkou. Přehrávky se takový soutěžící zúčastní v náhradním termínu. Kvalitu jeho výkonu posoudí předseda poroty Leoš Svárovský. 

Porota

Leoš Svárovský – dirigent, předseda poroty, Mgr. Radim Otépka - ředitel PKF-Prague Philharmonia, o.p.s., PhDr. Ludvík Kašpárek - muzikolog, PhDr. Hana Jarolímková - muzikoložka, hudební publicistka a redaktorka, PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová, zastupitelka MČ Praha 5

 

Tajemník soutěže:
Klára Kašparová
+420 603 581 028
kasparova@pkf.cz

Ohlédnutí za Talentem Prahy 5 v roce 2018

PKF – Prague Philharmonia 

Leoš Svárovský – dirigent
Studenti ZUŠ Štefánikova, ZUŠ Praha Zbraslav, ZŠ Weberova, Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy a zahraniční hosté

Program

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809–1847)
Koncert pro housle a orchestr e moll op. 64
Richard Kollert – housle (ZŠ Weberova) 

KAREL STAMIC (1745–1801)
Koncert pro dva klarinety a orchestr č. 4 B dur
Richard Kobza a Martin Fried – klarinet (ZUŠ Praha Zbraslav) 

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710–1736)
Árie z opery La serva padrona (Služka paní) „Stizzoso, mio stizzoso“
Zsófia Moravcsíková – soprán (GMHS hlavního města Prahy) 

ISAAC ALBÉNIZ (1860–1909) / úprava Leigh Howard Stevens
Asturias (Leyenda) pro marimbu a smyčcový orchestr 
Sara Gheorghe – marimba (Colegiul de Arte Sabin Dragoi Arad, Rumunsko)

MAURO GIULIANI (1781–1829)
Koncert pro kytaru a smyčce č. 1 A dur op. 30
Bence Rizmajer – kytara (Weiner Leó Zeneiskola AMI és Zenemüvészeti Szakgimnázium, Maďarsko)  

JAN KŘTITEL JIŘÍ NERUDA (1708–1780)
Koncert pro trubku a smyčce Es dur
David Ševčík – trubka  

ANTONIO VIVALDI (1678–1741)
Koncert pro zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo D dur RV 428 „Il gardellino“
Matouš Vonášek – zobcová flétna (ZUŠ Štefánikova)

JOSEPH HAYDN (1732–1809)
Koncert pro klavír a orchestr D dur Hob XVIII: 11
Ryan Martin Bradshaw – klavír (ZUŠ Jána Albrechta, Slovensko)

Koncert se konal pod záštitou starosty městské části Praha 5 Ing. Pavla Richtera a zástupce starosty Bc. Lukáše Herolda
za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner