27. koncertní sezona
PROLOMIT TICHO

Co je to Talent Prahy 5?

Soutěž, která sleduje zájem o hodnotnou hudbu a umělecké výkony mladých hudebních amatérů a těm nejlepším umožňuje veřejnou koncertní prezentaci svého umění s podporou profesionálních hudebních umělců. Soutěž je určena zájemcům z oblasti klasické hudby, v pěvecké kategorii i interpretům muzikálových písní a pěveckým sborům.  

Kdo se může soutěže zúčastnit?

 • Žáci základních uměleckých škol a soukromých učitelů hudby, bydlících či působících na území MČ Praha 5, 13 a 16.
 • Žáci základních uměleckých škol a soukromých učitelů hudby, kteří bydlí, studují či pracují na území MČ Praha 5, 13 a 16, i když navštěvují základní umělecké školy nebo soukromé učitele hudby mimo území těchto městských částí.
 • Žáci, kteří nebydlí na území MČ Praha 5, 13 a 16, ani zde nejsou vyučováni hudbě, ale aktivně zde působí např. jako členové hudebních souborů.
 • Soutěže se mohou zúčastnit společně dva i více žáků, kteří si pro vystoupení připraví koncertní skladbu pro dva nebo více sólových hráčů s orchestrálním doprovodem.
 • Soutěže se mohou zúčastnit neprofesionální pěvecké sbory, které mají své sídlo či pobočku na území MČ Praha 5, 13 a 16.
 • Věk účastníků je nejvýše 26 let (ke dni přehrávky soutěžících). Nevztahuje se na pěvecké sbory.
 • Absolutní vítěz a laureáti prvních cen soutěže se mohou soutěže opět zúčastnit nejdříve po třech letech od doby získání tohoto titulu.
 • Soutěž není určena pro studenty hudebních konzervatoří či jiných vyšších odborných hudebních škol a vysokých uměleckých škol, vyjma speciální kategorie Mimořádný talent, viz kategorie. 

Kategorie

I. kategorie: Soutěžící do 15 let.
II. kategorie: Soutěžící nad 15 let do 26 let.
III. kategorie: Studenti hudebních konzervatoří, jiných vyšších odborných hudebních škol či vysokých hudebních škol ve speciální kategorii „Mimořádný talent“. Tato kategorie je vypsána s omezením jednoho postupujícího s právem účasti na závěrečném koncertu.
IV. kategorie: Pěvecké sbory

Přihlášky

Vyplněné přihlášky zašlou zájemci o účast do 31. října 2020 (za žáky ZUŠ zašle ředitel školy) na přiloženém formuláři na adresu PKF – Prague Philharmonia, o.p.s., KD Ládví, Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8 nebo na e-mail pospisil@pkf.cz

 • Jedna ZUŠ může přihlásit maximálně čtyři žáky (nástroj, případně pěvecká kategorie nejsou limitovány; nevztahuje se na pěvecké sbory)
 • Soutěžící si připraví jednu až dvě věty koncertu pro sólový nástroj a orchestr, či koncertní skladby, u pěveckých kategorií jednu až dvě árie
 • V kategorii pěveckých sborů jsou vždy dvě soutěžní skladby a capella

Termín pro zaslání přihlášek do 14. ročníku: 31. října 2020

Soutěžní přehrávka: 26. listopadu 2020

Koncert laureátů: 20. května 2021

Přihláška 2021 ke stažení (CZ, *.docx)

Application form 2021 (EN, *.docx)

Repertoár

Obsazení vybraných skladeb musí být maximálně do velikosti orchestru PKF – Prague Philharmonia, tedy:  8 prvních houslí, 6 druhých houslí, 5 viol, 4 violoncella, 3 kontrabasy, 2 flétny, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty, 2 lesní rohy, 2 trubky, 1 trombón, tympány 

Soutěžní přehrávky

Účast na přehrávce může být ze závažných důvodů nahrazena nahrávkou. Přehrávky se takový soutěžící zúčastní v náhradním termínu. Kvalitu jeho výkonu posoudí předseda poroty Leoš Svárovský. 

Porota

Prof. MgA. Leoš Svárovský – dirigent, předseda poroty, Bc. Lukáš Herold – místostarosta MČ Praha 5, PhDr. Ludvík Kašpárek - muzikolog, PhDr. Hana Jarolímková - muzikoložka, hudební publicistka a redaktorka, PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová, zastupitelka MČ Praha 5

Ohlédnutí za Talentem Prahy 5 v roce 2020

za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner