27. koncertní sezona
PROLOMIT TICHO

Správní a dozorčí orgány PKF – Prague Philharmonia, o.p.s.

Mgr. Robert Schönfeld, zakladatel
Jiří Bělohlávek (1946 — 2017), čestný zakladatel

Správní rada
JUDr. Martin Klimpl, předseda
PhDr. Ilja Šmíd
PhDr. Tomáš Vysoudil
Ing. Karel Hercík 
Ing. Dana Bérová
RNDr. Libor Kudláček


Dozorčí rada
Mgr. Robert Schönfeld, předseda
Ing. Miloslav Vyhnal
Constantin Kinský

Orgány Nadace PKF


Správní rada
Ing. Ondřej Žižka, předseda
MgA. Jan Fišer
PhDr. Miroslav Střelák

Dozorčí rada
JUDr. Petr Kšáda
Ing. Martin Tůma
Mgr. Michal Víšek

Nadace PKF vznikla v roce 1994 jako všestranná podpora orchestru s původním názvem Pražská komorní filharmonie a jejími zřizovateli byli dirigent Jiří Bělohlávek, skladatel Petr Eben a klavírista Ivan Moravec. Z prostředků Nadace jsou poskytovány příspěvky určené k nákupu hudebních nástrojů, rozšíření či zkvalitnění orchestrálního inventáře a dalších prostředků nutných k fungování orchestru. Příspěvky získává z Nadačního investičního fondu a darů. Správu Nadace obstarávají správní a dozorčí rada. Nadace PKF je podporována z darů. Dary poskytnuté Nadaci PKF je možné v mezích zákona o dani z příjmů fyzických a právnických osob odečíst ze základu daně. 

Kontakt

Nadace PKF
Martina Sermain, tajemnice nadace
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8
Tel.: 734 579 333, sermain@pkf.cz

za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner