25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU

Správní a dozorčí orgány PKF – Prague Philharmonia, o.p.s.


Správní rada
JUDr. Martin Klimpl, předseda
PhDr. Ilja Šmíd
Tomáš Vysoudil
Karel Hercík 

Dozorčí rada
Robert Schönfeld, předseda
Ing. Helena Navrátilová
Renata Klaková

Orgány Nadace Pražské komorní filharmonie


Správní rada
Ing. Ondřej Žižka, předseda
PhDr. Miroslav Střelák 

Dozorčí rada
Ing. Martin Tůma
JUDr. Petr Kšáda
Mgr. Michal Víšek

Nadace PKF vznikla v roce 1994 jako všestranná podpora orchestru s původním názvem Pražská komorní filharmonie a jejími zřizovateli byli dirigent Jiří Bělohlávek, skladatel Petr Eben a klavírista Ivan Moravec. Z prostředků Nadace jsou poskytovány příspěvky určené k nákupu hudebních nástrojů, rozšíření či zkvalitnění orchestrálního inventáře a dalších prostředků nutných k fungování orchestru. Příspěvky získává z Nadačního investičního fondu a darů. Správu Nadace obstarávají správní a dozorčí rada. Nadace PKF je podporována z darů. Dary poskytnuté Nadaci PKF je možné v mezích zákona o dani z příjmů fyzických a právnických osob odečíst ze základu daně. 

Kontakt

Nadace PKF
Martina Sermain, tajemnice nadace
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8
Tel.: 734 579 333, sermain@pkf.cz

za podpory
partneři
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner