Bruckner in the Mariendom

Jiný pořadatel
Koupit vstupenku

Místo konání

Mariendom Linz
Herrenstrasse 26, 4020 Linz

Cena

18 – 38 €

Účinkují

Claudia Barainsky – soprán
Nikolay Borchev – baryton
Pražský filharmonický sbor
PKF — Prague Philharmonia
Eugene Tzigane – dirigent

Program

Anton Bruckner
Žalm 150 C dur pro soprán, smíšený sbor a orchestr, WAB 38 (1892)

Arvo Pärt
Cantus in memoriam Benjamina Brittena pro smyčcový orchestr a zvon (1977, rev. 1980)

Richard Wetz
Requiem h moll pro soprán, baryton, smíšený sbor a orchestr, op. 50 (1923-25)

"Toto umění se nemusí bát pomíjivých mód ani právě převládajícího vkusu, protože stojí mimo čas a proud vkusu, který strhává do propasti zapomnění jen nablýskané momentální výtvory."

Těmito slovy chválil Richard Wetz svého skladatelského idola Antona Brucknera v knize Anton Bruckner, sein Leben und Schaffen (Anton Bruckner, život a dílo), vydané v roce 1922. Wetzovi se snad více než komukoli z jeho současníků podařilo navázat svou hudbou na Brucknerův tonální jazyk.

Wetzův obdiv k opulentně zbožné velkoleposti Brucknerových duchovních děl přesvědčivě dokládá srovnání jeho monumentálního Requiem h moll s Brucknerovým bujarým a radostným zpracováním starozákonního žalmu 150. V tomto případě se jedná o "Requiem", které je v souladu s jeho dílem. Jako hudební most mezi těmito dvěma díly funguje elegické Cantus in memoriam Benjamina Brittena od Arvo Pärta, které bylo zkomponováno v jím vyvinutém stylu Tintinnabuli.

Pražský filharmonický sbor a PKF — Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Eugena Tziganeho budou sledovat souvislosti - některé zjevné, jiné podprahové - mezi těmito třemi skladateli, jejichž podobnosti podtrhuje jejich individualita v rámci uměleckých proudů jejich doby.

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC